Gordon® Communicatietraining ‘Effectief Leidinggeven’
 (L.E.T.)
Coachend Communiceren in de Praktijk

Het succes van een leider wordt doorgaans voor 15% bepaald door zijn vakkennis. De overige 85% bestaat uit kwaliteiten zoals het vermogen om mensen (teamleden) te motiveren en te inspireren, het kunnen omgaan met conflicten en ondermijnend gedrag, inlevingsvermogen, respect, natuurlijke autoriteit, communicatievaardigheden etc. Kortom: emotionele intelligentie (EQ).

De mate waarin u als leidinggevende effectief bent en invloed kunt uitoefenen op een positief samenwerkingsklimaat, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop u communiceert en met (werk)relaties omgaat. Ook ontwikkelingen op het gebied van ‘Het Nieuwe Werken’ stellen eisen aan uw communicatievaardigheden.

In deze training krijgt u een praktisch en samenhangend model aangereikt, ontwikkeld door dr. Thomas Gordon, dat u in staat stelt iedere situatie snel te analyseren en de meest effectieve opstelling te kiezen. Of het nu gaat om vergaderingen of harde onderhandelingen, functioneringsgesprekken of slecht-nieuwsgesprekken of om bemiddeling tussen strijdende partijen, na het volgen van deze training bent u in staat daar met zelfvertrouwen in te stappen en deze effectief te leiden. Ook de dingen waar u dagelijks tegenaan loopt, worden hanteerbaar en vormen niet langer een bron van stress. Niet alleen uw werkrelaties, maar al uw relaties zullen er wel bij varen.

Gordon® Communicatietraining ‘Effectief Samenwerken’
 (Z.E.T.)
Voor Persoonlijke en Beroepsmatige Effectiviteit

Deze training biedt u de mogelijkheid inzicht te krijgen in en het aanleren van communicatievaardigheden ten behoeve van het verhogen van uw persoonlijke effectiviteit.

Hard werken is niet de oorzaak van stress. Als je lekker in je vel zit en je vindt je werk inspirerend, ben je niet te stoppen. In de top tien van echte stressveroorzakers staan conflicten vermijden, machtsstrijd, onduidelijke communicatie, geen grenzen aan kunnen geven, niet voor jezelf kunnen opkomen. Wat spanning oproept heeft alles te maken met communicatieve vaardigheden en effectief en doelgericht communiceren. De training geeft inzicht in uw huidige manier van interactie, leert nieuwe communicatievaardigheden en vergroot uw persoonlijke effectiviteit en assertiviteit.

Teamcoaching

Effectief samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken geeft een hoge vorm van voldoening en leidt tot het leveren van professioneel resultaat. In de sport is zichtbaar wat het effect kan zijn van een goed samenwerkend team. Gezamenlijke inspanning verhoogt de energie en motivatie bij het behalen van resultaten.

Communicatie en Teambuilding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (Johann Olav Koss). Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan alle leden van een team, zowel in werkwijze als de interactie tussen de teamleden. Des te belangrijker is de kwaliteit van de relatie met de mensen met wie wij samenwerken. In het ontwikkelingsproces om een goed team te worden kunnen er aspecten naar boven komen zoals crisis situaties, conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, waardoor participatie bemoeilijkt wordt.

Dat we deel van een team zijn betekent dat alles wat we doen effect heeft op anderen. De onderlinge interactie tussen de teamleden is daarom van ‘levensbelang’ om als een effectief team te kunnen opereren en het beoogde doel te bereiken.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes

Henry Ford

Individuele Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin je als persoon centraal staat en ondersteund wordt in de context van je werk, in een situatie waarin beter wilt functioneren, als je een specifieke taak te vervullen hebt of als je gewoon een steun in je rug kunt gebruiken.

Het werk stelt steeds hogere eisen aan medewerkers. De hoge werkbelasting, werkdruk en ‘Het Nieuwe Werken’ vragen dan ook om nieuwe inzichten, zodat welzijn en plezier in het werk behouden kunnen worden.

Coaching helpt om balans in je persoonlijke en professionele ontwikkeling te krijgen en hoe je hiermee vanuit jouw kwaliteiten en talenten om kunt gaan. Tevens geeft het inzicht om jouw eigen functioneren onder de loep te nemen en – indien nodig – daarbij gedrag en interactiepatronen aan te leren om je verder te ontwikkelen.

Counseling legt de nadruk op het aanspreken van je zelf-oplossend vermogen en heeft als doel je te helpen bij emotionele of interpersoonlijke thema’s. Deze praktische psychologische hulp door middel van dialogen helpt je wanneer je een probleem hebt en er niet meer alleen uit kan komen. Gevoelens, gedachtes en gedrag worden verkend om hier inzicht in te krijgen.

Het kan zijn dat je een probleem hebt waarmee je mensen in je eigen omgeving (familie, vrienden, werkgever) niet lastig wilt vallen of dat het één van hen betreft. Het doel van de gesprekken is dat je beter met je situatie om kan gaan of leert het probleem op te lossen op een wijze die bij jou past of bij de situatie waar je in zit.

Het doel van de Gestalttherapie is bewustzijn ontwikkelen dat elk individu, elk dier een ingeboren doel heeft zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan verbinding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen. Alleen en samen?! Tegenstrijdige verlangens die maken dat ons leven zich voor een groot deel afspeelt in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin we de keus hebben om wel of geen contact te maken, wel of niet de confrontatie aan te gaan. Iedere keer weer moeten we besluiten of we onze creativiteit de vrije loop laten of aan verwachtingen voldoen.