Counseling legt de nadruk op het aanspreken van je zelf-oplossend vermogen en heeft als doel je te helpen bij emotionele of interpersoonlijke thema’s. Deze praktische psychologische hulp door middel van dialogen helpt je wanneer je een probleem hebt en er niet meer alleen uit kan komen. Gevoelens, gedachtes en gedrag worden verkend om hier inzicht in te krijgen.

Het kan zijn dat je een probleem hebt waarmee je mensen in je eigen omgeving (familie, vrienden, werkgever) niet lastig wilt vallen of dat het één van hen betreft. Het doel van de gesprekken is dat je beter met je situatie om kan gaan of leert het probleem op te lossen op een wijze die bij jou past of bij de situatie waar je in zit.

Inhoud
De volgende thema’s zijn o.a. veel voorkomende onderwerpen bij counseling:

  • Onverwerkte emoties die aandacht vragen
  • Dieperliggende thema’s zoals: eenzaamheid, pesterijen op de werkvloer, etc.
  • Existentiële vragen zoals: essentie van het leven, dood, vrijheid, zinloosheid, etc.
  • Zoektocht naar Zingeving: bezieling vinden in je werk/leven
  • Alle vragen die in vertrouwelijkheid aandacht nodig hebben.

Resultaat
Gesprekken met een ‘objectieve buitenstaander’ kunnen je helpen om je problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen of te aanvaarden en draagkracht te verwerven.

Werkwijze
Themagecentreerde gesprekken, waarbij inzichten verkregen kunnen worden en/of emoties en gevoelens een plek kunnen krijgen.

NB. Counseling kan ook naadloos overgaan in coaching

Duur
Na de intake wordt bepaald hoe vaak een afspraak nodig zal zijn. Een sessie duurt van 1,5 tot 3 uur per keer, dit wordt bepaald tijdens het intakegesprek. De frequentie van de afspraken gaat in overleg. Counseling met langere tussenposen wordt ook vaak gebruikt om een moeilijke periode te overbruggen.

Locatie
In de rustige ruimte op mijn werkadres. Of elders indien noodzakelijk.

Kosten
De kosten worden per uur berekend. Voor aanvang van een counseling kan een inschatting worden gemaakt van het aantal sessies. Voor meer informatie kunt u een offerte bij ons aanvragen.

Data en inschrijven
Wilt u een afspraak maken voor een eerste gesprek? Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt. U kunt contact met ons opnemen via info@comfortcommunicatie.nl, bel 085-4013690 of vul ons contactformulier in.