Het werk stelt steeds hogere eisen aan medewerkers. De hoge werkbelasting, werkdruk en ‘Het Nieuwe Werken’ vragen dan ook om nieuwe inzichten, zodat welzijn en plezier in het werk behouden kunnen worden. Coaching helpt om balans in je persoonlijke en professionele ontwikkeling te krijgen en hoe je hiermee vanuit jouw kwaliteiten en talenten om kunt gaan. Tevens geeft het inzicht om jouw eigen functioneren onder de loep te nemen en – indien nodig – daarbij gedrag en interactiepatronen aan te leren om je verder te ontwikkelen.

Inhoud
De volgende thema’s zijn o.a. veel voorkomende onderwerpen in de coaching:

 • Persoonlijke effectiviteit ontwikkelen (alles wat je prestaties of beleving aantast en waarin je verheldering wilt)
 • Verdiepen van bewustzijn van de effecten van eigen gedrag en dat van de ander
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren
 • Conflicthantering of bemiddeling praktisch toepasbaar maken
 • Vergroten van relationele bewustwording
 • Empathie ontwikkeling, (of bescherming bij ‘hoge’ empathie)
 • Kwaliteit van de relatie verbeteren
 • Reflectie op gedrag en houding en manieren van reageren
 • Persoonlijke kwaliteiten/talenten ontdekken en inzetten
 • Leren omgaan met Burn-out, zowel preventief als curatief
 • Leren omgaan met Faalangst
 • Assertiviteit ontwikkelen, zonder agressief over te komen
 • Zoektocht naar Zingeving: bezieling vinden in je werk/leven (zie ook counseling)

Resultaat
Coaching draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt inzicht in eigen denk- en gedragspatronen en leidt tot bewustwording daarvan. Coaching leert je introspectief vermogen te ontwikkelen en inzicht te krijgen in jouw eigen zelfbeeld en verwachtingen (zelfbeleving) met als resultaat ‘zelfmanagement’.

Werkwijze
Coaching is maatwerk. De eerste prioriteit ligt bij het helder krijgen van je ontwikkelingsgebied. De coach, opdrachtgever en coachee spreken van te voren af aan welke thema’s gewerkt kan worden. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn. Na afloop vindt een evaluatie plaats met coachee en opdrachtgever (gezamenlijk of apart).

NB. Coaching kan ook naadloos overgaan in counseling.

Duur
Een coachingstraject varieert van 4 sessies tot meer, met sessies van 1,5 tot 3 uur per keer. De frequentie van de afspraken gaat in overleg. Coaching met langere tussenposen wordt ook vaak gebruikt als een vorm van supervisie.

Locatie
In de rustige ruimte op mijn werkadres, maar eventueel ook op de eigen werkplek, ‘on the job’ of neutrale grond. Wat belangrijk is dat jij je prettig voelt en dat de omgeving daaraan bijdraagt.

Kosten
De kosten worden per uur berekend. Voor aanvang van een coachingstraject kan een inschatting worden gemaakt van het aantal sessies. Voor meer informatie kunt u een offerte bij ons aanvragen.

Data en inschrijven
Wilt u een afspraak maken voor een eerste gesprek? Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt. U kunt contact met ons opnemen via info@comfortcommunicatie.nl, bel 085- 4013690 of vul ons contactformulier in.