Waarom Comfort Communicatie

Praktische vaardigheden
Essentieel in ons werk zijn sociaal emotionele vaardigheden die een omkeer in denken en doen bewerkstelligen. De focus ligt hierbij op bewustwording en praktische vaardigheden die een bijdrage leveren aan het persoonlijke welzijn en de productiviteit van de werknemer, de kwaliteit van het leef- en werkklimaat en het rendement van de onderneming.

 

Combinatie van specialisaties
We zijn gespecialiseerd op het gebied van de (oorspronkelijke) Gordon® Methode, Geweldloze Communicatie, Rationele Emotieve Therapie (RET) en Gestalttherapie. De combinatie van kennis, inzichten en praktische vaardigheden uit deze verschillende vakgebieden leidt tot een dieper bewustzijn, een verhoogde motivatie tot samenwerking, zelfreflectie en zelfredzaamheid voor mensen in alle soorten (werk)relaties.

 

Jarenlange expertise
Sinds 1997 is Comfort Communicatie actief als bedrijf en heeft al honderden individuen, teams en groepen getraind, zowel voor het bedrijfsleven, de overheid en particuliere instellingen.

Samenwerking
Comfort Communicatie werkt samen met andere trainers, die hiervoor gelicentieerd zijn en met dezelfde kwaliteit en inspiratie de communicatietrainingen geven. Deze samenwerkinggeeft meerdere mogelijkheden en garandeert onze stabiliteit en continuïteit in het werkveld. Daarnaast werken we samen met verschillende bedrijven op het gebied van team- of persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk vakkennis uit te wisselen, extra ondersteuning te geven waar nodig en een breder draagvlak te bieden door middel van verschillende werkvormen en instrumenten.

 

Ontwikkeling opleidingstrajecten
Comfort Communicatie heeft haar kennis en expertise ingezet bij het ontwikkelen van het officiële Gordon® lesmateriaal in Nederland. Daarnaast heeft ze jarenlang meegewerkt aan opleidingstrajecten van o.a. de Koninklijke Marechaussee (LSAO), de Rechtbank Den Haag (BOO), de Raad voor de Rechtspraak (Managementopleidingen), de SPSO (Academie Integrale Menswetenschappen) en het Mediation Trainingsinstituut MTi.

ruth_groeneveld

Ruth Groeneveld

Sinds 1991 verzorg ik training, coaching, counseling en advies voor mensen in verschillende doelgroepen en sinds 1997 werk ik als zelfstandig ondernemer vanuit mijn bedrijf Comfort Communicatie in Relaties. In al die jaren heb ik gemerkt dat goede communicatievaardigheden niet vanzelfsprekend zijn in onze samenleving, maar wel zeer noodzakelijk voor het persoonlijk welzijn van mensen en het opbouwen van goede relaties. Deze kennis krijgen we niet in onze basisopleidingen, maar zou verplicht moeten zijn voor een ieder om ‘relatiebekwaam’ te worden.

 

Geïnspireerd door de ‘psychotherapie van het contact’ (Gestalttherapie), het psychologisch werkmodel van Dr. Thomas Gordon, Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg en Interpersonal Neurobiology van Dr. Dan Siegel, heb ik een vorm gevonden om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkelingen bij het onderhouden van prettige (werk)relaties.

Taal van communicatie

Om als organisatie tot professioneel resultaat te komen is kennis van communicatievaardigheden minstens zo belangrijk als kennis van je product of dienst. Sterker nog, relationele en communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen in elke werksituatie, ongeacht afdeling, functie, rol, taken of werkzaamheden, om kwaliteit van werk te leveren.

 

Want, spreken mensen dezelfde ‘taal’? Zit iedereen op dezelfde golflengte? Begrijpen we elkaar? Begrijpen we hetzelfde? Effectief leidinggeven en samenwerken werkt pas als iedereen de ‘Taal van Communicatie’ spreekt.

 

Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor alle mens-ontwikkeling in jouw organisatie. Deze basis is een voorwaarde voor een positief samenwerkingsklimaat en is een grote stap op weg naar een kwaliteitsbedrijf.

Samenwerkingen

Jos Groels – Procesbegeleiding
Therapeut / coach / supervisor / trainer

 

Vanuit zijn praktijk in Utrecht werkt Jos met individuen, paren, groepen en organisaties. Hij is als trainer ‘individuele counseling’ en ‘groepsdynamica’ verbonden aan een psychosociale opleiding en andere, meer proces gerichte projecten in de profit en non-profit sector. Tevens is Jos al jaren geboeid door (gewaarzijns)meditatie en geeft hij daarin regelmatig cursussen en retraites. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door een belevingsgerichte, experiëntiële en contactvolle benadering, met altijd een oog voor de existentiële dimensie van de thematiek.

Carolien Jongbloed
Trainer / coach / therapeut

 

 

Carolien biedt begeleiding door middel van coaching en therapie als mensen hulp nodig hebben in allerlei vraagstukken op relationeel gebied. Kenmerkend voor haar kwaliteiten als trainer en therapeut zijn vooral dat ze mensen liefdevol ‘in beweging’ kan zetten naar belangrijke leerpunten in het contactuele proces. De samenwerking met Carolien bestaat uit het doorverwijzen van individuele trajecten zoals coaching en therapie. Daarnaast heeft zij als co-trainer regelmatig geassisteerd in langdurige trainingstrajecten. Haar werkterrein bevindt zich voornamelijk in België en op afroep in Nederland.

Essentive
Talent Assessment Bureau

 

 

Senior partners van Essentive, Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkelden de wetenschappelijk bewezen ITTI®-methodiek waarbij inzicht in iemands persoonlijkheid wordt gebruikt als startpunt voor doelgerichte trainings- en coachingstrajecten. Deze unieke testmethodiek stelt op een volledige en objectieve wijze iemands talentenspectrum vast. Vervolgens wordt aan de hand van het verkregen inzicht in iemands talenten bepaald welke training en/of coaching voor deze persoon zinvol is. Comfort Communicatie levert training en coaching in aanvulling op deze talent assessment.

Kieswijs Studiekeuze
Studiekeuze Adviesbureau

 

 

Kieswijs is in 2005 opgezet door Els Evers en is een adviesbureau voor studenten die niet weten welke vervolgstap zij moeten zetten in hun (studie)carrière. Met behulp van een psychologische test (Kies4talent) en de nodige kennis van het onderwijslandschap helpt Kieswijs studenten een keuze te maken. Het team van adviseurs werkt enthousiasmerend en deskundig. De talentenanalyse van Kieswijs is een aanrader voor ouders en jongeren die een studiekeuze moeten maken.

NEEM CONTACT OP