Comfort Communicatie in relaties is een trainingsbureau voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie en relationele communicatievaardigheden. Sinds 1997 bieden we training, coaching en counseling ter ondersteuning van leidinggevenden, managers, werknemers en een ieder die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling.

Om als organisatie tot professioneel resultaat te komen is kennis van communicatievaardigheden minstens zo belangrijk als kennis van uw product. Sterker nog, relationele en communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen in elke werksituatie, ongeacht afdeling, functie, rol, taken of werkzaamheden, om kwaliteit van werk te leveren.

Want, spreken mensen dezelfde ‘taal’? Zit iedereen op dezelfde golflengte? Begrijpen we elkaar? Begrijpen we hetzelfde? Effectief leidinggeven en samenwerken werkt pas als iedereen de ‘Taal van Communicatie’ spreekt.

Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor alle mens-ontwikkeling in jouw organisatie. Deze basis is een voorwaarde voor een positief samenwerkingsklimaat en is een grote stap op weg naar een kwaliteitsbedrijf.

Leer in 4 dagen het A-B-C van de Relationele Communicatie!

De mate waarin je als leidinggevende effectief bent en invloed kunt uitoefenen op een positief samenwerkingsklimaat, hangt voor een groot deel af van de wijze waarop je communiceert en met (werk)relaties omgaat. In deze training leer je coachend communiceren in de praktijk.

Deze training bied je de mogelijkheid inzicht te krijgen in het aanleren van communicatievaardigheden ten behoeve van het verhogen van jouw persoonlijke en beroepsmatige effectiviteit.

Een begeleidingstraject waarin je als persoon centraal staat en ondersteund wordt in de context van je werk, in een situatie waarin beter wilt functioneren, als je een specifieke taak te vervullen hebt of als je gewoon een steun in je rug kunt gebruiken.

Effectief samenwerken als team om een gemeenschappelijk doel te bereiken geeft een hoge vorm van voldoening en leidt tot het leveren van professioneel resultaat. In een begeleidingstraject ligt de focus op gezamenlijke inspanning en participatie om de energie en motivatie te verhogen, bij het behalen van resultaten.

ERVARINGEN

De training Effectief Leidinggeven (L.E.T.) heeft mijn bewuster gemaakt van mijn eigen projectie en vooroordelen op anderen, waardoor ik effectiever ben geworden in mijn communicatie. Verder heeft de training mij nieuwe inzichten gegeven om onderscheid te kunnen maken tussen waarden en- behoefteconflicten. Dit zorgt voor een betere analyse van gedrag, waardoor ik de juiste interventie kan inzetten!

Sidney Mutueel - Trainee Sectorhoofd Politie Oost-Brabant

ERVARINGEN

Heb jij als ervaren leidinggevende ook wel eens gedacht dat je uitstekend communiceert met je mensen? Dat dacht ik ook weleens totdat ik bij Comfort Communicatie de training Effectief Leidinggeven (L.E.T.) had gevolgd en er weer een wereld van ontwikkeling voor mij open ging. Ik kan het je van harte aanbevelen!

Jan-Carel Annevelink - Commandant Talencentrum Defensie

ERVARINGEN

Ik ben me heel bewust van reacties van anderen die een empathische benadering nodig hebben. Ik realiseer me soms heel pijnlijk dat ik daar overheen walste, waar ik nu even wat langer bij stil sta.

Senior Redacteur - Catharina Ziekenhuis

ERVARINGEN

Ik ga bewuster om met de emoties die bij de ander leven. Ik besef nu dat onder een boodschap verborgen emoties liggen, die ik kan benoemen en dat ik hierop ik kan gaan.­

Specialist Ouderengeneeskunde

ERVARINGEN

Vooral de openheid van de training gaf mij het vertrouwen te oefenen met mijn zwakke punten, in rollenspellen en in gesprekken onderling. Vooral dat theorie gekoppeld wordt aan praktijkvoorbeelden geeft inzicht.

Senior Redacteur - Catharina Ziekenhuis

ERVARINGEN

Ik heb geleerd om de verhouding ratio-emotie te herkennen bij mijzelf en ben mij meer bewust geworden van mijn eigen gevoelens. Ik heb de training als een geschenk ervaren.

Directeur bestuurder

Contact

Kom in contact
Bezoekadres
Vlamoven 34
6826 TN Arnhem
Postadres
Postbus 2096
6802 CB Arnhem