Thomas Gordon

Dr. Thomas Gordon (11 maart 1918 – 26 augustus 2002) is bekend geworden als pionier in het onderwijzen van communicatievaardigheden en methodes voor het oplossen van conflicten aan ouders, onderwijzers, jeugd, managers en medewerkers. Hij is de oprichter van Gordon Training International en zijn Gordon® Methode is wereldwijd bekend.

 

Als klinisch psycholoog behaalde hij zijn BA aan de DePauw University, zijn MA aan de Ohio State University en zijn PhD aan de University of Chicago onder Carl Rogers (samen met Abraham Maslow grondlegger van de humanistische psychologie), waar hij vijf jaar aan de faculteit werkzaam was. Van 1942–1946 diende hij in de Amerikaanse Luchtmacht.

 

Gordon kwam voor het eerst voor het voetlicht door het schrijven van een hoofdstuk in het boek ‘Client Centered Psychotherapy’ van Prof. Dr. Carl Rogers, waarmee Rogers op slag wereldbekend en gerespecteerd werd. Als vroege voorstander van participerend leiderschap en democratie op de werkplek, deed Gordon zelf baanbrekend werk met zijn publicatie ‘Group Centered Leadership’ (1955). Hij beschreef een nieuw (communicatie)model van effectief leiderschap en de bekende ‘geen-verlies methode’ als hulpmiddel bij het oplossen van conflicten en problemen.

In totaal schreef hij 9 boeken: Group-Centered LeadershipParent Effectiveness Training (P.E.T.)Leader Effectiveness Training (L.E.T.)Teacher Effectiveness Training (T.E.T.)Parent Effectiveness Training in ActionDiscipline That WorksSales Effectiveness Training (co-auteur Carl Zaiss), Making The Patient Your Partner (co-auteur W. Sterling Edwards, M.D.) en Good Relationships: What Makes Them, What Breaks Them (co-auteur Noel Burch).

 

Zijn boeken zijn in 32 talen gepubliceerd en wereldwijd zijn er meer dan 6 miljoen exemplaren van verkocht. Tevens droeg Gordon bij aan 50 gepubliceerde artikelen over organisationeel leiderschap, communicatie, counseling, discipline, opvoeden, conflict oplossen en democratisch beslissen.

 

Dr. Thomas Gordon werd in 1999 als psycholoog door de American Psychological Foundation (AFP) geëerd met een Gold Medal Award vanwege zijn volledige oeuvre en voortdurende bijdragen aan toegepaste psychologie ten behoeve van de mondiale samenleving. Als staflid van de American Psychological Association was hij onderdeel van diens Division of Peace Psychology. In 2000 ontving hij de Lifetime Achievement Award van de California Psychological Association. Zowel in 1997, 1998 als 1999 werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

“Use of coercive power damages relationships.”

De Gordon® Methode

Dr. Thomas Gordon ontwikkelde in de jaren zestig een voor die tijd vooruitstrevend communicatieconcept voor de communicatie tussen ouders en kinderen. Doel is een goede en respectvolle wederzijdse relatie op te bouwen, ondanks dat er sprake is van een duidelijk machtsverschil. Dit communicatiemodel sloeg enorm aan vanwege de praktische toepasbaarheid en de uitstekende resultaten. Gordon vertaalde dit communicatiemodel daarna naar andere belangrijke relaties, zoals managers en medewerkers, docenten en studenten, artsen en patiënten en verkopers en klanten.

 

Het model dat bekend staat als de Gordon® Methode benadrukt effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering. Vaardigheden om goede relaties op te bouwen staan centraal en kunnen worden gerangschikt in drie gebieden:

 

1. Empathie-ontwikkeling en Actief Luisteren

2. Assertiviteit ontwikkelen door middel van ‘Ik-Boodschappen’

3. Samen conflicten oplossen zonder machtsmisbruik

De Gordon® Methode geeft inzicht in wat er in de communicatie tussen mensen gebeurt. Bij wie hoort een probleem en hoe lossen we dat samen op?

 

Begrippen als ‘Actief Luisteren’, ‘Communicatie Blokkades’ en ‘Ik-Boodschappen’ vormen onderdeel van de methode en zijn later in vele andere trainingen overgenomen als losse onderdelen.

 

Het succes van de (oorspronkelijke) Gordon® Methode zit echter in de toepassing van het samenhangend model van attitudes en vaardigheden op het gebied van assertiviteit, luistervaardigheden, empathie-ontwikkeling en conflict oplossen. Dit geheel maakt inzichten en vaardigheden in de praktijk beter toepasbaar. Geen ingewikkelde theorie, maar een praktisch hulpmiddel om gelijkwaardige relaties te onderhouden, zowel beroepsmatig als privé. Het model bewijst daarom nu, ruim 60 jaar later, nog steeds zijn waarde.

Taal van communicatie

Om als organisatie tot professioneel resultaat te komen is kennis van communicatievaardigheden minstens zo belangrijk als kennis van je product of dienst. Sterker nog, relationele en communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen in elke werksituatie, ongeacht afdeling, functie, rol, taken of werkzaamheden, om kwaliteit van werk te leveren.

 

Want, spreken mensen dezelfde ‘taal’? Zit iedereen op dezelfde golflengte? Begrijpen we elkaar? Begrijpen we hetzelfde? Effectief leidinggeven en samenwerken werkt pas als iedereen de ‘Taal van Communicatie’ spreekt.

 

Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor alle mens-ontwikkeling in jouw organisatie. Deze basis is een voorwaarde voor een positief samenwerkingsklimaat en is een grote stap op weg naar een kwaliteitsbedrijf.

NEEM CONTACT OP