Gestalttherapie

Het doel van de Gestalttherapie is bewustzijn ontwikkelen dat elk individu, elk dier een ingeboren doel heeft zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan verbinding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen. Alleen en samen?! Tegenstrijdige verlangens die maken dat ons leven zich voor een groot deel afspeelt in een spanningsveld. Een spanningsveld waarin we de keus hebben om wel of geen contact te maken, wel of niet de confrontatie aan te gaan. Iedere keer weer moeten we besluiten of we onze creativiteit de vrije loop laten of aan verwachtingen voldoen.

 

 

Worden wie we zijn…
Worden wie we zijn, betekent onder ogen zien dat we vaak gevangen zitten in overlevingspatronen die ons ooit gediend hebben. Bijvoorbeeld lief en aardig of lastig doen. Maar…. niemand is alleen lief en aardig en niemand is alleen lastig. Om te worden wie we zijn zullen we ook gevoelens, ideeën, gedachten en verlangens moeten uiten die voor ons niet zo ‘gewoon’ zijn.

 

Om te worden wie we zijn, hebben we onze omgeving nodig. Alleen via de ander kunnen we onze contactgrens leren kennen. Juist door te botsen en elkaar al of niet te ontmoeten, beseffen we waar onze knelpunten zitten en wat we zouden willen veranderen.

 

Worden wie we zijn betekent ook (weer leren) creatief omgaan met onze levensvragen en op een nieuwe manier naar onszelf en onze relaties kijken. Door onze gedachten te veranderen, verandert ons gedrag, waardoor we nieuwe ervaringen krijgen die weer gevolgd worden door nieuwe gedachten en zo is de cirkel rond.

Praktische informatie

Duur:
Variërend van 5 keer tot vaker, sessies van 1 tot 1,5 uur per keer.
Tussentijds vinden korte evaluatie plaats waarin de klant de kans krijgt om aan te geven of de nood, behoefte nog steeds aanwezig is om verder te gaan.

 

Locatie:
Praktijk Comfort Communicatie in Relaties, te Arnhem.

 

Kosten:
De kosten worden per uur berekend.  Tarieven variëren per particuliere, zzp, of overige zakelijke klanten. Voor aanvang van de therapie vindt een intake gesprek plaats. Dan kan een inschatting worden gemaakt van het aantal sessies, alsook de kosten worden besproken.

 

Data en inschrijven:
Wilt u een afspraak maken voor een eerste gesprek? Op basis daarvan worden intake gesprek en daarna vervolgafspraken gemaakt.

NEEM CONTACT OP

  Wat is Gestalttherapie

  Wat is Gestalttherapie
  Bij Gestalttherapie gaat het erom contact met onszelf, met onze omgeving en met anderen te ervaren. Contact maken door onze zintuigen te gebruiken en door te beseffen wat uit ons verleden in het NU op de voorgrond treedt. Contact is alleen mogelijk in het ‘hier en nu’, want alleen hier op dit moment kunnen we:

  • ruiken wat we ruiken
  • proeven wat we proeven
  • zien wat we zien
  • horen wat we horen
  • voelen wat we voelen
  • ervaren wat we meemaken
  • aan oude gedachten een nieuwe betekenis geven
  • de realiteit en de ander ervaren zoals ze zijn.

   

  Resultaat
  Gestalttherapie geeft mensen de kans om hun gevoelens, verlangens, ideeën, gedachten en handelingen beter op elkaar af te stemmen.
 Via Gestalttherapie kunnen we leren waardering op te brengen voor de verschillen tussen ons en de ander en we kunnen leren daar creatief mee om te gaan, met behoud van zeggenschap hebben over eigen leven.
 Tevens helpt het ons om te komen bij onze kracht, doelgerichtheid, liefde en creativiteit en is het nodig dat we de spanning tussen het verlangen naar autonomie en verbinding niet alleen aanvaarden, maar ook doorleven.

  Gestalttherapie is voor mensen die:

  • zichzelf en de ander willen leren kennen
  • verlangen naar een creatiever leven
  • constructief willen omgaan met boosheid en verdriet
  • ‘het’ wel zelf maar even niet alleen willen doen
  • op zoek zijn naar tevredenheid en rust
  • belangstellen in de noden van hun omgeving
  • willen begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt
  • hun spontaniteit willen herontdekken
  • weer opwinding willen ervaren
  • beter contact willen maken
  • hun angsten onder ogen willen zien
  • aandacht willen voor hun spanning, stress, lichamelijke klanten, lusteloosheid of depressiviteit
  • zich willen leren uiten
  • hun leven zin willen geven
  • willen voelen wat ze zeggen
  • willen zeggen wat ze voelen
  • willen zeggen wat ze te zeggen hebben
  • eigen verantwoordelijkheid willen nemen en eigen keuzes willen maken
  • hun kracht willen voelen en tot uitdrukking brengen