Oordeelvrij Communiceren

Effectief Leiderschap (Leader Effectiveness Training, L.E.T.)

#HOEdan? Alles wat wij doen is relationeel. Het heeft altijd direct of indirect effect op een ander of anderen. Denk aan je collega’s, je leidinggevende, je medewerkers, je ouders, je vrienden of iemand achter de kassa. Wij vormen als team, gezin, organisatie, bedrijf en samenleving een geheel. In dat geheel bouwen en onderhouden we relaties om samen te leven, te werken en te ontwikkelen. Zoals Esther Perel zegt: “De kwaliteit van onze relaties bepaalt de kwaliteit van ons leven.” Gelijkwaardige en oordeelvrije communicatie – vanuit de filosofie: Ik ben belangrijk. Jij bent belangrijk. Onze relatie is belangrijk. – is daarvoor essentieel. Maar hoe doen we dat dan? De training Oordeelvrij Communiceren maakt bewust wat een relatie in iedere context nodig heeft en traint de vaardigheden om het ook daadwerkelijk te DOEN.

 

#PPWB

Oordeelvrij Communiceren begint bij het herkennen van onze eigen oordelen en behoeften. Het Psychologisch Proces van Waarneming naar Behoeften (PPWB), een door Ruth Groeneveld ontwikkelde compilatie van de kennis van Dr. Thomas Gordon (Gordon Methode), Dr. Carl Rogers (Humanistische Psychologie), Dr. Marshall Rosenberg (Geweldloze Communicatie), Abraham Maslow (Rangorde van Behoeften) en Albert Ellis (Rationeel Emotieve Therapie), geeft eenvoudig inzicht in jezelf; in hoe vaak je waarneming en gevoel mixt tot interpretaties, projecties en oordelen en hoe je deze kunt ontrafelen om bij je onderliggende behoeften te komen.

 

Gordon® Methode

De Gordon® Methode geeft vervolgens inzicht in jezelf in relatie met de ander en biedt de relatievaardigheden die daarbij horen. De kern van de Gordon® Methode is het Gedragsraam, een samenhangend model dat complexe psychologische theorieën en sociaal-wetenschappelijke inzichten overzichtelijk vertaalt in eenvoudige handvatten. Daarbij biedt het oefeningen op het gebied van assertiviteit, luistervaardigheden, empathie-ontwikkeling, conflict oplossen en waardeverschillen herkennen.

 

Voor de training Oordeelvrij Communiceren maken wij gebruik van de Gordon® communicatietraining Effectief Leiderschap (L.E.T.).

 

Doelgroep:
Mensen die hun effectiviteit als leidinggevende (directeuren, managers, projectleiders, teamleiders) en coach willen verhogen en mensen die geen leidinggevende functie hebben, maar hun persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen en bewuster en effectiever om willen gaan met al hun relaties, zowel op het werk als in hun privé context.

 

Werkvormen:
Deze training wordt gegeven als open training, incompany training of (in beperkte mogelijkheid) als individueel traject.

 

Optioneel: Desgewenst kan de capaciteit van het team worden uitgebreid met gekwalificeerde trainers in ‘Oordeelvrij Communiceren’.

open training

incompany training

individueel traject

Praktisch

Duur:
4 trainingsdagen (2 blokken van 2 dagen)

 

Aantal deelnemers:
Maximaal 15

 

Locatie:
Praktijk Comfort Communicatie in Relaties te Arnhem of een conferentiecentrum in het midden van het land. In de buurt is altijd gelegenheid om te overnachten.

 

Data open inschrijving*:

 

2024 Najaar

Blok 1: 5 & 6 September
Blok 2: 19 & 20 September

 

Blok 1: 7 & 8 November
Blok 2: 21 & 22 November

 

*Bij een individueel traject: data op afspraak.

 

Investering: 

Prijs is op aanvraag. Wij bieden de mogelijkheid voor organisaties tot vrijstelling van BTW i.v.m. onze CRKBO-registratie.

 

Inbegrepen:
Lesmateriaal, syllabus, materialenpakket, lunches, koffie/thee en afronding met officieel Gordon®-certificaat.

NEEM CONTACT OP

  Van bewust worden tot anders doen.

  Tijdens de training Oordeelvrij Communiceren leer je:

  1. Het PPWB en het Gedragsraam begrijpen

  • Het Psychologisch Proces van Waarneming naar (onderliggende) Behoeften begrijpen
  • Bewust worden van je eigen gedrag

  2. Luistervaardigheden ontwikkelen

  • Je eigen gevoel leren herkennen en benoemen
  • ‘Actief Luisteren’ (Empathisch luisteren)
  • ‘Communicatie Blokkades’ vermijden

  3. Duidelijk communiceren

  • Je mening geven (niet je oordeel)
  • Je eigen behoeften kunnen benoemen en grenzen leren stellen
  • Relaties opbouwen

  4. Effectief Confronteren

  • Niet acceptabel gedrag herkennen en aanpakken met weinig risico voor de relatie en de eigenwaarde van de ander
  • Verzet op confrontatie begrijpen en opvangen
  • Confrontatie als dialoog inzetten

  5. Conflicthantering en Probleemoplossing

  • Conflicten voorkomen door overleg en aandacht voor behoeften
  • Met de ‘Geen-Verlies Methode’ conflicten oplossen

  6. Waardenbotsingen

  • Hoe je omgaat met ‘Waardenbotsingen’
  • Waardeverschillen met anderen hanteren en/of accepteren

  Ervaringen

  Werkwijze in de training

  De manier van trainen is zeer afwisselend en sterk gericht op het zich eigen maken van de aangeboden leerstof. Dit gebeurt door:

  • Kernachtige theoretische presentaties
  • Demonstraties, gevolgd door vaardigheidstraining met coaching en feedback
  • Cases en praktijksituaties van deelnemers
  • Lees- en thuiswerkopdrachten
  • Oefeningen in zelfonderzoek en zelfevaluatie
  • Oefeningen uit het werk- en praktijkboek van de training

  Programma mogelijkheden

  De training bestaat uit 28 lesuren verdeeld over twee keer twee dagen, met ongeveer twee weken ertussen.

   

  Optioneel: Omdat het effect van de training met name ontstaat door de vaardigheden na de training toe te (blijven) passen, adviseren wij in de maanden erna een intervisie- of terugkomdag af te nemen als stimulans om de vaardigheden toe te passen en tijdens de intervisie dag te delen wat goed ging en wat nog lastig gevonden wordt. Tijdens de intervisie dag vindt inhoudelijke verdieping plaats en wordt ook geleerd zelf intervisie toe te blijven passen.

  Internationaal erkend

   

  Onze trainingen worden alleen gegeven door gecertificeerde trainers. Voor de training Oordeelvrij Communiceren werken wij met de Gordon® communicatietraining Effectief Leiderschap (L.E.T.). De training heeft een vast programma dat het samenhangend model ondersteunt en waarin alle onderwerpen (noodzakelijk) gevolgd moeten worden voor een (gecertificeerde) afronding met een officieel Gordon® (L.E.T.) certificaat.

   

  De Gordon® Methode is internationaal bekend en erkend in meer dan 50 landen en daarom ook zeker geschikt voor internationaal opererende organisaties en ondernemingen. Zo wordt wereldwijd dezelfde ‘communicatietaal’ gesproken.