Teamcoaching

“Communicatie en Teambuilding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” (Johann Olav Koss). Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan alle leden van een team, zowel in werkwijze als de interactie tussen de teamleden. Des te belangrijker is de kwaliteit van de relatie met de mensen met wie wij samenwerken. In het ontwikkelingsproces om een goed team te worden kunnen er aspecten naar boven komen zoals crisis situaties, conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, waardoor participatie bemoeilijkt wordt. Dat we deel van een team zijn, betekent dat alles wat we doen effect heeft op anderen. De onderlinge interactie tussen de teamleden is daarom van ‘levensbelang’ om als een effectief team te kunnen opereren en het beoogde doel te bereiken.

 

Inhoud

Onderwerpen waaraan gewerkt kan worden in de Teamcoaching:

  • De duidelijkheid over elkaars rollen en taken naar het beoogde doel
  • De duidelijkheid over elkaars concrete werkzaamheden (geen containerbegrippen!)
  • Wat is er nodig om voldoende vertrouwen in elkaar te krijgen?
  • De onderlinge communicatie verbeteren (wordt er goed geluisterd naar elkaar?)
  • Zijn er voldoende momenten waarop communicatie/contact plaatsvindt?
  • Het nemen en dragen van besluiten
  • Het nemen en dragen van verantwoordelijkheden
  • Beter om kunnen gaan met belangenstegenstellingen
  • Bewustzijn ontwikkelen over het belang om een hechte ‘tribe’ te zijn
  • Kwaliteit van de relaties verbeteren, bouwen aan vertrouwen

 

Resultaat
Teamcoaching verhoogt het bewustzijn van de teamleden over het groepsbelang en de kracht die daarvan uitgaat. Dit leidt tot verhoging van de motivatie en inspiratie van de teamleden, waardoor betere prestaties geleverd kunnen worden en waarbij plezier in het werk gestimuleerd wordt.

 

Outdoor coaching
Om de groepsdynamiek te versterken kan ook ‘Outdoor Teamcoaching’ georganiseerd worden. Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever en met de speciaal daarvoor getrainde outdoor trainers en de teamcoach. Dit kan als apart traject op maat gemaakt worden en in overleg nader uitgewerkt worden.

Praktisch

Werkwijze:
Al naar gelang het thema dat gekozen wordt voor de Teamcoaching, kan er wat training aan vooraf gaan. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens het intakegesprek. Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer waarbij de teamleden openlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan, hun meningen kunnen uiten, feedback leren geven en samen keuzes en afspraken maken voor toekomstige acties.

 

Duur:
Teamcoaching hangt af van de groepsgrootte en het onderwerp dat gekozen wordt. Bij de intake wordt zorgvuldig gekeken en overlegd welke tijd nodig is om een gekozen doel te behalen. Na afloop van de Teamcoaching vindt een evaluatie plaats met de opdrachtgever.

 

Locatie:
Afhankelijk van het gekozen doel en de tijd die eraan besteed kan worden, wordt de locatie bepaald.

 

Data en inschrijving:
Wil je een afspraak maken voor een eerste gesprek? Op basis daarvan worden vervolgafspraken gemaakt. Je kunt contact met ons opnemen via info@comfortcommunicatie.nl, bel 085- 4013690 of vul ons contactformulier in.

NEEM CONTACT OP