Ruth Groeneveld

Persoonlijk
Geboeid door levensvragen en gemotiveerd om antwoorden te vinden, ben ik vanaf 37 jarige leeftijd mijn serieuze zoektocht begonnen door gerichte studies te volgen die te maken hadden met intra persoonlijke en interpersoonlijke aspecten van ons mens zijn. De kennis die ik opdeed tijdens mijn studies had een grote impact op mijn persoonlijk leven. Bewustwordingsprocessen verruimden mijn kijk op ‘de zin van het bestaan’. Door de verrijking van al deze inzichten en de ervaring dat de psychologische kennis en handvatten in de praktijk écht werkten, ontstond mijn verlangen deze kennis te delen.

 

Een andere manier
Mijn specialisatie begon zich te richten op het belang van basis communicatievaardigheden, die noodzakelijk zijn in het contact voor elke menselijke relatie (werkgever, werknemer, collega’s onderling, vrienden, familie, partners, ouders, kinderen) om prettige relaties te ontwikkelen. Ik merkte in mijn werk dat het aanreiken van communicatieve handvatten leidde tot meer duidelijkheid, verbondenheid, begrip en acceptatie in relaties. Deze kennis van relationele vaardigheden geeft inzicht in ‘een andere manier’ van omgaan met elkaar en relaties als een leerschool te herkennen voor persoonlijke groei, bewustwording en effectieve samenwerking. 

 

Inspiratie
Naast de filosofie van Thomas Gordon en de Gestalt Psychotherapie heeft ook RET (Rationele Emotieve Therapie) mij geïnspireerd hoe mensen zeggenschap kunnen krijgen (en houden) over hun eigen denken door een keuze daarvoor te maken. Deze omkeer in denken en doen kan een indrukwekkende verandering teweeg brengen in levens van mensen. Verder zijn belangrijke inspiratiebronnen voor mij Carl Rogers, Martin Buber, Stephen Covey, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Eckhart Tolle, Kenneth Wapnick, Gerald Jampolsky, Marianne Williamson, Gregg Braden, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, Karen Armstrong, Dan Siegel en vele anderen die mij de kleur geven op het palet waarmee ik werk.

 

Opleiding
Na mijn HBO-studies in Rationele Emotieve Therapie (RET) en Gestalt Psychotherapie specialiseerde ik mij op het gebied van trainingen in relationele communicatie voor verschillende doelgroepen. Hiervoor volgde ik zowel nationaal als internationaal diverse trainersopleidingen. Bij de stichting NET (St. Nederlandse Effectiviteits Trainingen) volgde ik een reeks opleidingen in Relationele Communicatieve vaardigheden en sinds 1991 ben ik gecertificeerd Gordon-trainer. Om op management niveau te kunnen trainen volgde ik in 1997 bij Gordon Training International (GTI) in de USA de opleiding voor Communicatieve Management Vaardigheden Conflict Resolution at Work en de oorspronkelijke Leader Effectiveness Training® (L.E.T.) Verder heb ik me bekwaamd in diverse trainersopleidingen zoals: Kern Kwaliteiten (KernKonsult), Personal Energy Management (Action for Excellence International), Systemisch Coachen (Organisatie Opstellingen, Bert Hellinger) en Psych-K (verandering in onderbewuste programmering). Als gecertificeerd NMI Mediator, waarvoor ik de opleiding volgde bij het MTi (Mediation Trainings instituut), gaf ik tevens gastcolleges bij het MTi. Ook gaf ik een aantal jaren les als docent aan de opleiding SPSO (Stichting Psycho Sociale Opleiding/Academie Integrale Menswetenschappen).

 

Het werk
Tijdens mijn jarenlange werkervaring als communicatietrainer voor de afdeling Preventie van de RIAGG Gooi- en Vechtstreek merkte ik een toenemend aantal aanmeldingen van mensen, die vanuit werkgerelateerde vraagstukken deelnamen aan de trainingen om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. Zo nam ik in 1997 de beslissing om als zelfstandig ondernemer vanuit mijn eigen bedrijf Comfort Communicatie in Relaties mijn werkveld te richten op communicatietrainingen voor management en middenkader. Sindsdien werk ik voor organisaties en instellingen binnen de profit en non-profit sector, voor de overheid en diverse ministeries. Daarbij werd top down trainen mijn streven, om de bekende ‘circle of influence’ (Stephen Covey) te vergroten.